Bezpieczeństwo podczas pracy

CBDGP zajmuje się nie tylko sprawdzaniem czy maszyny w kopalniach są w należytym stanie technicznym. To byłoby za łatwe zadanie i mogłoby to robić znacznie więcej firm niż teraz. Problem polega jednak na czymś innym. Jeśli w wielu kopalniach dochodzi […]